Blufföretag har lyckats blåsa flera skånska kommuner på många miljoner kronor. En av de drabbade kommunerna är Eslöv och dess bostadsbolag EBO.