Svagt upp och fortsatt stabilt. Det senaste året har svängningarna på bostadsmarknaden klingat av och den utvecklingen håller i sig.