Handelsbanken redovisar en rörelsevinst på 6 586 miljoner kronor för första kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 5 307 miljoner kronor motsvarande period i fjol. Den andra storbanken som rapporterat, SEB, överträffar marknadens förväntningar.