Studenter är kritiska till att Linnéuniversitetet kräver att över 300 studenter samlas för att göra en tentamen på plats i universitetets lokaler på fredag. Nu har universitetet bestämt sig för att erbjuda ett nytt tentamenstillfälle om två veckor – för den som av olika skäl inte kan eller vill komma på fredag. Men studenterna är inte nöjda.