Minskade öppettider på Campushälsan har lett att studentkåren har kritiserat Örebro universitet.