Som andra ort i Sverige arrangerar Robertsfors kommun LOUD Program, ett musikprojekt där ungdomar i årskurs 6-9 får starta band och repa tillsammans. Ett 30-tal unga från orten är anmälda i höst.