Anders Tegnell avfärdar de 22 forskarna som är emot den svenska coronastrategin med att de ”inte är våra ledande forskare i fältet”.Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson hävdar att kritikernas tankar om pandemihanteringen inte är mer värda ”än när Enok Sarri spår väder i abborrmagar”.Kritiska professorer kontrar med att den officiella svenska coronastrategin ”lett till mycket...