Många av Karlstads stifts orglar i är gott skick, men en del har skavanker och behöver repareras. Nu har det skapats en plan för vilka renoveringsbehov som varje enskild orgel i stiftet har.