Väntas säga ja till Sveriges och Finlands ansökningar.