Ungern är det enda Natolandet förutom Turkiet som inte ratificerat Sverige och Finland som Natomedlemmar. Nu planerar landet att godkänna de nordiska ländernas ansökningar den 31 mars, enligt uppgifter till Ekot.