Ungdomsrånen ser ut att fortsätta att minska. Under 2022 var antalet anmälningar på den lägsta nivån sedan 2016, enligt siffror från Brå.