Både polisen och socialtjänsten vittnar om att narkotikabruket breder ut sig bland ungdomar i Luleå. SVT Nyheter Norrbotten gav sig ut för att fråga några 18-åringar om de märkt av att drogförsäljning förekommer.