Ungdomar mellan 13 och 25 år i Nordanstigs kommun kan nu ansöka om upp till 15 000 kronor i bidrag för att utföra en aktivitet eller ett arrangemang för unga i kommunen. Aktiviteten ska vara drogfri och öppen för alla ungdomar som vill delta.