Deltagare från flera länder i Europa sätter International Sailing Camp i Karlshamn på kartan. På grund av pandemin har det inte arrangerats sedan 2019. Nu är lägret tillbaka.