Att ungdomar får resa gratis med kollektivtrafiken under sommaren är nu nära. Enligt kollektivtrafiknämndens ordförande så är det bara formalia kvar.