En samlingsplats för unga vuxna i Hylte – det efterlyser vännerna Alicia Nilsson och Havsa Mohammed som inte längre är välkomna till den befintliga fritidsgården då de fyllt 18 år. De menar att bristen på en sådan skyndar på att ungdomar väljer att lämna kommunen.