Många arter är hotade på grund av brist på gamla träd. Länsstyrelsen kommer därför att skapa konstgjorda livsmiljöer, genom att skada unga träd.