Kristina Yngwe: ”Jag upplever att det finns en väldigt stark uppslutning bakom Annie.”