Rån, olaga intrång och stöld. Tre händelser i nordvästra Skåne i helgen som alla haft förövare så unga som 13-år. Polisen önskar nu insatser från andra samhällsaktörer.