Joe Bidens popularitet faller snabbt – speciellt bland de nyckelgrupper som låg bakom hans valseger. De unga är nu är starkt kritiska till sin president. – Det finns många saker som väljare kan peka på där politiker lovat saker men inte levt upp till det, säger Maeve Hall, ungdemokrat i Virgina.