Den 38-åriga provokatören Matt Gaetz förväntades gå i Donald Trumps fotspår.