Piere Åhrén går på Fyrvalla i Östersund och liksom sina kamrater oroas han över klimatet. Piere ska bli renskötare, men inom rennäringen ser han redan nu hur klimatförändringarna påverkar.