En semester på sommaren är helig för många – och en lagstadgad rättighet. Men undersköterskan My Ståhlgren i Målilla är en av de närmare hundra kommunanställda som hellre väljer extra pengar.