I somras började Anneli Carlsson, undersköterska inom hemtjänsten i Askersund, på allvar märka av de krånglande trygghetslarmen. – De senaste två-tre veckorna har det blivit ännu värre. Det är hemskt, både med tanke på de äldre och deras anhöriga, säger hon.