Höstens riksdagsval är också ett EU-val, eftersom den kommande regeringen ska företräda Sverige i rådet, där EU-beslut fattas. Men samtliga politiska partiers EU-information får underkänt i en ny studie.