Elbilar är inte lösningen på luftföroreningar. Biltrafik, oavsett om det är elbilar eller bensinbilar, leder till stigande halter av luftföroreningar. – Elbilar är bra för klimatet, men inte för hälsan, säger John Andersson, doktorand vid Institutionen för psykologi på Umeå universitet.