Smittan har letat sig in på äldreboenden i Umeå. I dagsläget är 17 brukare smittade och 18 medarbetare. Umeå kommun utreder nu om ovaccinerad personal inom vård- och omsorgsboende kan omplaceras. – Det här är inte alls bra, det är oroväckande, säger Björn Hammar.