Umeå kommun tar till alla knep för att lösa bristen på sjuksköterskor. Bland annat har man anordnat en pizzakväll för att ragga personal. – Vi behöver mer folk, säger Helena Forss Johansson, sjuksköterska med utvecklingsuppdrag som jobbar med äldreomsorgens rekryteringscentrum.