Umeå är den enda kommunen i Sverige som släpper ut för mycket kvävedioxid. Det visar kommunernas egna mätningar som kommit in till Naturvårdsverket. – Det är stor förbättring de senaste åren, det är bara Umeå som har haft svårare än andra kommuner att komma under normen, säger Matthew Ross-Jones, handläggare på Naturvårdsverkets luftenhet.