De besked som skickats till vårdnadshavare om skolplacering inför förskoleklass hösten 2019 har innehållit felaktigheter. Nu återtas alla besked.