Talmannen Andreas Norléns besked efter samtalen med partiledarna.