Kanske kan landet bli ett nav för produktion av elbilar och batterier.