Attacker mot oljeraffinaderier i Ryssland får effekt.