För att hjälpa ukrainare att hitta jobb har studieförbund startat gratiskurser. Förutom svenska språket lär dig sig skriva cv, förstå anställningsformer och hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.