Stridsvagnar från väst står högt på Ukrainas önskelista.Enligt överstelöjtnant Joakim Paasikivi kan de moderna modellerna ge landet betydligt bättre odds.Och det gäller att få vagnarna på plats i tid.– Med västliga stridsvagnar skulle möjligheterna att påbörja och slå de ryska förbanden öka, säger han.