Det är gymnasieeleverna Halil Bal och Samir Hazrat som genom sitt gymnasiearbete vill att fler unga ska bli politiskt intresserade. Nu har dom ordnat en debatt där representanter från samtliga riksdagspartiers ungdomsförbund kommer att delta.