Uddevallabron har stängts av på grund av risk för isras. Trafiken leds nu om från E6 genom Uddevalla.