Uddevallabron som leder motorvägen E6 över Byfjorden är stängd och trafiken leds om genom Uddevalla.