Landet har skakats av våldsamma protester sedan den tidigare presidenten Castillo avsattes.