Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Iran till följd av säkerhetsläget. ”Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor till Iran”, skriver UD på sin hemsida.