Björn Billung elarmcyklar varje dag med sin rullstol – ändå klassas inte hans cykel som transporthjälpmedel. Region Stockholm vill få fler att cykla men för funktionshindrade ses cykling som en fritidssyssla. Nu vill oppositionen se över regelverket. – Vi vill precis som alla andra kunna välja transportmedel, säger Björn Billung.