Tvekar återigen om ett upptrappat stöd till Ukraina.