Tyskland tvekar återigen om ett upptrappat stöd till Ukraina. Tålamodet tryter bland dess allierade. En rädsla för rejäl upptrappning – rationell eller ej – gör att många tyskar tvivlar om det är rätt att skicka dit stridsvagnar så att Ukraina kan slå tillbaka.