Tyskland tar ett stort steg närmare gasransonering och höjer larmnivån för landets gasmarknad till den näst högsta nivån. Beslutet motiveras av den senaste tidens strypta leveranser av naturgas från Ryssland.