I ett uttalande uppger den tyska regeringen att leveransen ska ske så snabbt som möjligt.