Tyskland tar ett stort steg närmare gasransonering och höjer larmnivån för landets gasmarknad till den näst högsta nivån.