En stark inhemsk efterfrågan driver tillväxten, men den tyska regeringen ser konflikter i det globala handelsklimatet som en riskfaktor och skriver ner sin prognos för tillväxten under 2018 och 2019.(TT)