Migrationsverket avvecklar bostäder för att spara • Kritiken: Åsidosätter barnperspektivet.