Rauha och Rudolf Persson ville bygga en bastu på sin tomt och beviljades strandskyddsdispens av Vallentuna kommun. Men när länsstyrelsen i Stockholm tog upp ärendet blev det liggande i nästan tre år. Nu erkänner staten att det inte är skälig tid och makarna Karlsson får skadestånd.