Männen har förts till sjukhus med ambulans – polisen förtegen om skadorna.